Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

KDoornbosch - samen in de plasMilk&Cookies hanteert een beleid zieke kinderen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD. Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer een kind ziek is en opgehaald moet worden door de ouders. Voor de beoordeling hiervan zullen wij altijd kijken naar het welbevinden van het kind. Wanneer een kind zichzelf niet prettig voelt en extra aandacht nodig heeft dan hoort het thuis. Wanneer een kind ziek wordt tijdens het verblijf bij ons, nemen wij contact op met de ouders met het verzoek het kind op te halen.

Wij hebben hierbij te maken met verschillende belangen van kinderen, ouders en omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. Wij zullen, samen met u, een zorgvuldige afweging maken tussen deze belangen.