Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

2014-04-01 11.01.47De eerste dagen op het kinderdagverblijf vormen een intensieve ervaring, zowel voor het kind als voor de ouders. Wij vinden het dan ook belangrijk om juist in die periode heel bewust extra aandacht aan beiden te besteden. Daarom hebben wij een wenperiode ingesteld waarin wij kinderen én hun ouders vertrouwd laten raken met Milk&Cookies.

Tijdens de wenperiode maken kinderen en ouders uitgebreid kennis met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. U overlegt in die periode intensief met de pedagogisch medewerkers van de groep. Door veel te overleggen en veel te vertellen over de zorg die u uw kind thuis biedt, kunnen wij het voedingsschema, het slaapritme en de individuele aandacht voor uw kind bij Milk&Cookies daarop afstemmen. Zo voelt Milk&Cookies al snel als een vertrouwde plek en leren zowel u als uw kind de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes goed kennen.

Tijdens de wenperiode speelt u in het begin ook zelf een rol in het verzorgen van uw kind bij Milk&Cookies. Geleidelijk aan nemen de pedagogisch medewerkers dit van u over. Niet alleen ziet u tijdens de wenperiode hoe uw kind zich steeds meer op zijn/haar gemak voelt, ook ziet u met eigen ogen hoe het dagprogramma van de groep eruit ziet en hoe de medewerkers met de kinderen omgaan. Om uw kind geleidelijk aan te laten wennen aan Milk&Cookies, zullen de eerste wendagen slechts een gedeelte van de dag in beslag nemen. Zo kan uw kind op zijn/haar gemak alle nieuwe indrukken in zijn/haar eigen tempo opnemen en verwerken.

Minimaal twee weken voor uw kind naar Milk&Cookies komt, heeft u een kennismakingsgesprek. Daar maken wij samen met u de afspraken over de invulling van de wenperiode. U bepaalt samen met de pedagogisch medewerker wanneer uw kind komt wennen, het zogenaamde wenschema. Bij de invulling van dit wenschema staat het welbevinden van uw kind centraal. Uiteraard houden wij daarbij wel zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

De wenperiode gaat in principe van start op de contractdatum. Indien mogelijk en haalbaar op de groep kan de wenperiode vóór de contractdatum starten. De wenperiode kan, afhankelijk van de behoeften van uw kind, maximaal 2 weken in beslag nemen. Houd u hier alstublieft rekening mee. Het is namelijk in het belang van uw kind dat u zelf tijdens de dagen dat uw kind komt wennen, mee komt op de groep.