Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

Veiligheid en hygiëne zijn basisvoorwaarden waar bij Milk&Cookies niet aan wordt getornd. Als u ’s morgens uw kindje naar Milk&Cookies brengt, moet u er gerust op kunnen zijn dat wij zijn/haar veiligheid op alle vlakken waarborgen. Uitgangspunt is de wettelijke regelgeving die voor de gehele kinderopvangbranche geldt. Alle aspecten van de opvang worden regelmatig getoetst door onafhankelijke instanties zoals de afdeling Toezicht op de kinderopvang van de GGD, de brandweer en de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze toetsingen kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. De bevindingen hiervan kunt u altijd inzien bij Milk&Cookies.

Ook voeren wij jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. De verbeterpunten die daaruit naar voren komen worden opgenomen in een plan van aanpak en voorzien van een tijdspad. De uitkomsten van de risico-inventarisatie zijn voor alle ouders in te zien en worden tevens besproken met de oudercommissie.

De inrichting van alle ruimtes is volledig afgestemd op de veiligheid van de kinderen. De ruimtes worden gedurende de dag schoongehouden door de assistent pedagogisch medewerker. Uw kindje speelt dus iedere dag in een schone ruimte met spelmaterialen die voldoen aan alle eisen van kwalitatief goed speelgoed.

Veiligheid betekent ook: geen vreemden in het pand. Om ervoor te zorgen dat Milk&Cookies uitsluitend toegankelijk is voor ouders en medewerkers, werken wij met toegangscontrole door middel van een badge. Als een onbekende bij ons aanbelt, zal een medewerker deze altijd persoonlijk aan de deur te woord staan in plaats van deze ongezien binnen te laten via de intercom.

U kunt hier het beleidsplan veiligheid & gezondheid van Milk&Cookies downloaden. Klik hier