Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

Als peuter van ongeveer 3 jaar blijft uw kind in dezelfde groep kinderen, dus zijn er nog altijd maximaal 10 kinderen in deze groep. Daarnaast laten wij ook op deze groep één plaats open om u ruimte te bieden voor incidentele opvang (ruildag/extra opvangdag). Samen met tenminste twee vaste pedagogisch medewerkers stromen zij door naar de peutergroep in één van de twee peuterruimtes van Milk&Cookies. In deze ruimte is alles zó ingericht dat het de ontwikkeling van deze onderzoekende leeftijdsgroep optimaal ondersteunt en stimuleert. De groep van maximaal 10 peuters onderneemt ook regelmatig gezamenlijke activiteiten met de andere peutergroep.

Beide peuterruimtes van het pand zijn ingericht met verschillende, elkaar aanvullende spelmaterialen. Onze medewerkers stimuleren de peuters dan ook om, onder begeleiding, in beide ruimtes te spelen en te ontdekken. Wij hebben hiervoor gekozen in het kader van het ‘open deuren beleid’ waarover u meer kunt lezen in ons pedagogisch beleidsplan. Het spelmateriaal is voor de kinderen een extra prikkel om de andere ruimte te verkennen en daar in contact te komen met kinderen uit de andere peutergroep. Zo wennen zij spelenderwijs aan het functioneren en het activiteiten ondernemen in grotere groepen, waar zij op de basisschool structureel mee te maken krijgen.

KDoornbosch - radijs zaaien eierschaal