Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

Milk&Cookies is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30-19.00 uur.

Alleen op algemeen erkende feestdagen zijn wij gesloten:

  • Nieuwjaarsdag
  • Tweede Paasdag
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag (eens per vijf jaar)
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag

N.B.: 5 december, de dag voor Kerst en Oudejaarsdag sluiten wij om 16.00 uur.