Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

Afbeelding 8Vanaf ongeveer 3 maanden is uw kindje welkom op een van onze twee babygroepen. Iedere baby die op de babygroep start, is niet ouder dan 9 maanden. Zo schelen de baby’s in de groep nooit meer dan een half jaar in leeftijd, zodat zij rond dezelfde tijd toe zijn aan de gezamenlijke overgang naar de dreumesgroep. De baby(stam)groepen hebben, in tegenstelling tot de dreumes- en peuter(stam)groepen, ieder twee ruimtes tot hun beschikking waardoor de pedagogisch medewerkers de keuze hebben om samen te verblijven in één ruimte of juist, voor de rust en het voorkomen van teveel prikkels op bepaalde momenten van de dag, gebruik te maken van beide ter beschikking staande ruimtes.

Met maximaal negen baby´s per groep zijn onze babygroepen klein, om de persoonlijke aandacht en verzorging te waarborgen. Daarnaast is er één plaats op de groep die wij niet structureel invullen. Deze plaats dient om u de ruimte te bieden voor een dag extra opvang of om een dag te ruilen. Als de kinderen ongeveer een jaar oud zijn en de samenstelling van de groep het toelaat, kan eventueel een tiende baby structureel in de groep worden opgevangen. De flexibele plaats voor ruilen/extra opvang blijft hierbij gehandhaafd.

Op de babygroep doet uw kindje de eerste ervaringen op bij Milk&Cookies. Hieraan gaat een uitgebreide wenperiode vooraf, zodat hij/zij zich al heeft kunnen hechten aan de vaste pedagogisch medewerkers voor de daadwerkelijke opvang begint. De baby´s krijgen de volle aandacht van de pedagogisch medewerkers. Zij spelen in op de individuele behoefte van ieder kind zodat het zich veilig voelt en precies die uitdaging krijgt aangeboden om zich optimaal te ontwikkelen. Meer informatie over de personele bezetting per groep leest u onder het kopje ‘Pedagogisch Medewerkers’.