Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

IMG 5152Milk&Cookies heeft in totaal zes groepen: twee babygroepen, twee dreumesgroepen en twee peutergroepen. De baby’s in één babygroep schelen maximaal zes maanden in leeftijd. Hierdoor maken zij tegelijkertijd dezelfde ontwikkelingsfases door zodat zij later gezamenlijk overgaan naar achtereenvolgens de dreumesgroep en de peutergroep. Deze gezamenlijke doorstroom bepaalt mede de momenten waarop wij nieuwe kinderen kunnen verwelkomen.

Emotionele veiligheid

Voor een kind is emotionele veiligheid een van de belangrijkste voorwaarden om zich te ontwikkelen. Een gevoel van onveiligheid leidt tot stress en dát kan de ontwikkeling verstoren of vertragen. Daarnaast is stress ook simpelweg een onprettige ervaring voor een kind. Reguliere kinderopvang leidt helaas vaak tot stress, Onderzoek babyopvang. Oorzaken zijn onder meer de groepsgrootte en teveel wisseling in de bezetting van pedagogisch medewerkers. Milk&Cookies staat een groot gevoel van veiligheid en stabiliteit en tracht dit te bereiken door zoveel als mogelijk te werken met vaste pedagogisch medewerkers en kleine groepen.