Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

KDoornbosch - aarde handenMilk&Cookies baseert zijn dienstverlening grotendeels op recent wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (Onderzoek babyopvang). Het NCKO constateert een geleidelijke afname van de kwaliteit in de reguliere kinderopvang in het algemeen en van babyopvang in het bijzonder. Door volledig te handelen volgens de aanbevelingen van het NCKO biedt Milk&Cookies de ideale omgeving voor jonge kinderen. In het pand, waar iedere groep huiselijk is ingericht en is afgestemd op de uitdaging die de verschillende leeftijdsgroepen nodig hebben. Maar ook buiten het pand, in onze prachtige natuur- en moestuin waar de kinderen de natuur leren kennen en heerlijk kunnen buitenspelen. Zo biedt Milk&Cookies kleinschalige opvang in een geborgen en stabiele omgeving, waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij hebben ook oog voor de behoeften van ouders. Zo bieden wij onder meer dagverse biologische maaltijden voor het hele gezin, een was-, strijk en stoomservice en een koffiebar. Wij kijken er naar uit om met u en uw baby, dreumes of peuter kennis te maken!