Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

Het stimuleren van de opzet van een oudercommissie en het bieden van praktische ondersteuning hieraan is een wettelijke verplichting die Milk&Cookies graag vervult. Een oudercommissie zien wij als een belangrijke gesprekspartner waarvan wij kunnen leren en waarmee wij samen willen werken aan het realiseren van de allerbeste kinderopvang.

De leden van de oudercommissie behartigen de belangen van alle ouders van Milk&Cookies. De commissie verzamelt tips, kritische vragen/opmerkingen en signalen van ouders. Tijdens de periodieke vergadering met de leiding van Milk&Cookies wordt de input besproken en, waar nodig, actie ondernomen naar aanleiding van deze input. De oudercommissie is zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan de ouders. De oudercommissie zal aangesloten zijn bij de Klachtenkamer voor Oudercommissies en bij de Belangenvereniging voor ouders in de Kinderopvang (BoinK).