Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

Milk&Cookies staat voor duidelijke, open communicatie. Als het goed gaat maar ook als er iets minder goed gaat. Dat verwachten wij ook van u want uw feedback is in het belang van alle kinderen. Immers, als u een tip heeft of een klacht, kan dit aanleiding zijn tot kwaliteitsverbetering waar alle kinderen - en ouders - baat bij hebben. Tips kunt u uiteraard gemakkelijk kwijt tijdens het dagelijkse contact met onze medewerkers. Bij het uiten van een klacht voelen ouders soms enige schroom. Wij hopen echter dat u ons altijd zo snel en volledig mogelijk van uw klacht op de hoogte stelt. Alleen zo kunnen wij er direct en adequaat op inspelen en onze service verbeteren.

Bij een klacht is het van belang dat u weet bij wie u terecht kunt, wanneer u een reactie mag verwachten en wat u kunt doen als u er niet samen met ons uitkomt. Hieronder beschrijven wij de klachtenprocedure van Milk&Cookies op hoofdlijnen.

  • U gaat een gesprek aan met de medewerker die direct betrokken is bij uw klacht. Dat kan tijdens het halen/brengen of tijdens een apart moment waarop u en de medewerker in alle rust met elkaar kunnen spreken.
  • Bent u met de betrokken medewerker niet tot een oplossing gekomen? Vraag dan een gesprek aan met de vestigingsmanager van Milk&Cookies. Zij gaat zowel met u als met de betrokken medewerker in gesprek en probeert tot een oplossing te komen.
  • Het kan zijn dat ook het gesprek met de vestigingsmanager niet tot een oplossing leidt. In dat geval zal de directie van Milk&Cookies de klacht persoonlijk in behandeling nemen.

Van ieder gesprek maakt Milk&Cookies een verslag waarvan u een exemplaar ontvangt. Wij stellen alles in het werk om uw klacht binnen drie weken naar volle tevredenheid te hebben afgehandeld. Mocht onze behandeling van uw klacht u uiteindelijk niet tevreden stellen, dan kunt u deze extern voorleggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie geeft een advies omtrent een klacht, zowel voor individuele ouders als voor de oudercommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor zowel ouders als voor Milk&Cookies.

Het volledige klachtenprotocol van Milk&Cookies kunt u te allen tijde opvragen bij Milk&Cookies.