Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

Milk&Cookies hanteert de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang - Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017, zoals vastgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de fusieorganisatie waarin de MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn opgegaan. 

De volledige tekst kunt u hier downloaden.